Przyznano stypendia z Funduszu “Sztuka Młodych”

21 stypendiów dla młodych, obiecujących twórców zostało właśnie przyznanych z Funduszu „Sztuka Młodych”, który działa przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Do plastyków, piosenkarzy, aktorów, muzyków trafi w sumie 15 tys. 100 zł zebranych podczas tegorocznej Gali Noworocznej w PCKiSz.

Komisja w składzie: dr Teresa Kaczorowska – przewodnicząca, Monika Dzidko – członek, Małgorzata Milewska – członek rozpatrzyła 21 złożonych wniosków.

Stypendia otrzymają:

1. Teatr „Rozmyty Kontrast”, działający przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – 2,5 tys. zł na zakup kostiumów i scenografii.

2. Teatr „Klapsik”, działający przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – 2 tys. zł na zakup kostiumów i scenografii.

3. Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” – 400 zł na zakup dodatków do strojów ludowych.

4. Stowarzyszenie Pracy Twórczej – 2 tys. zł na plener malarski.

5. Oliwia Adamkowska – 500 zł na warsztaty plastyczne.

6. Paulina Mączyńska – Teatr Tańca „ FAKT” – 400 zł na zakup kostiumów.

7. Julia Pawlicka – Teatr Tańca „ FAKT” – 400 zł na zakup kostiumów.

8. Alicja Szemplińska – 500 zł na warsztaty wokalne.

9. Kaja Grzelak – 500 zł na zakup sprzętu muzycznego.

10. Anna Stawińska – 500 zł na warsztaty aktorskie.

11. Piotr Żandarski – 500 zł na warsztaty muzyczne.

12. Olga Kosewska – 500 zł na koszty Międzynarodowego Festiwalu.

13.Maja Fijałkowska – 500 zł na warsztaty wokalne.

14. Bartosz Czarnomski – 500 na warsztaty aktorskie.

15. Natalia Borkowska – 500 zł na warsztaty aktorskie.

16. Aniela Stypik – 500 zł na warsztaty taneczne.

17. Patrycja Napiórkowska – 500 zł na materiały dydaktyczne.

18. Agata Mysiakowska – 500 zł na konserwację instrumentu muzycznego.

19. Justyna Jastrzębska – 400 zł na materiały dydaktyczne.

20. Szymon Pogorzelski – 500 zł na warsztaty wokalne.

21. Alicja Stypik – 500 zł na warsztaty wokalne.

Fot. Archiwum PCKiSz / Jednym z tegorocznych stypendystów jest Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów