Radni zatwierdzili podwyżkę cen wody i ścieków

Od 1 stycznia 2012 r. m. sześc. wody zdrożeje o niespełna 15 proc. (dla odbiorców indywidualnych) i ponad 18 proc. (dla celów produkcyjnych).

Z głosowało 18 radnych. Przeciw – dwóch: Krzysztof Łyziński i Zbigniew Kędzierski (PiS).

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=6SlpeP5CZ-s ‘]

Zatwierdzenie nowych stawek nie przeszło gładko. Wiceprezydent Ewa Gładysz zaznaczyła, że poprzednia podwyżka miała miejsce dwa lata temu. Podkreśliła, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest liderem wśród miejskich spółek jeśli chodzi o inwestycje. Przypomniała o podpisaniu przez ZWiK umowy na unijne dofinansowanie kanalizacji kilku ciechanowskich osiedli i inwestycje na oczyszczalni ścieków. Pochłonie to ok. 130 mln zł, z czego ok. 58 mln zł to unijne dofinansowanie. – ZWiK musi znaleźć środki na udział własny i spłatę kredytów – uzasadniała konieczność zatwierdzenia nowych stawek wiceprezydent Gładysz.

Radny Tomasz Kałużyński (klub PSL) zwrócił uwagę na ograniczoną rolę Rady Miasta w tej kwestii. – Radni nie mają możliwości dywagować, czy proponowane stawki im się podobają, czy nie – mówił. – Nawet nie możemy wnieść poprawek. Zdaniem Krzysztofa Łyzińskiego (PiS) wniosek Wodociągów zawiera nieprawidłowości, m.in. brak kalkulacji opłat dodatkowych, a stawka opłaty za przyłączenia powinna wynikać jedynie z kosztów prób technicznych.

Radny Zenon Stańczak (PSL) zaapelował by pamiętać o tych osiedlach, na których nie ma jeszcze wodociągów i kanalizacji sanitarnej. – Ja chylę czoło przed zakresem inwestycji spółki – stwierdził. Przewodniczący Rady Mariusz Stawicki (PO): – Pokażcie mi radnego który lubi głosować za podwyżką. To jest rzecz konieczna. To jest być może bolesne dla niektórych, ale konieczne. Wojciech Gesek (niezależny): – Rozłożenie kosztów na wszystkich obywateli jest mniejszym złem.

Za m sześc. wody zapłacimy więc 2,60 zł, a zużywający ją np. do celów produkcyjnych – 2,74 zł.

Odprowadzenie m. sześc. ścieków drożeje do 4,88 zł dla odbiorców indywidualnych; natomiast dla celów produkcyjnych –  do 5,52 zł.

a