Ratownicze szkolenie strażaków-ochotników

35 członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ciechanowskiego ukończyło „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. 

– Szkolenie realizowane  było w systemie weekendowym w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie dla druhów z jednostek powiatu ciechanowskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone według programu szkolenia z 2015 r., przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ciechanowie oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie – informuje asp. Marcin Jakubowski z KP PSP Ciechanów. – Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie trwało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła między innymi: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielaniu pierwszej pomocy, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń.

20 października. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w KP PSP w Ostrołęce, przygotowując oraz sprawdzając umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych.

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej ukończyło 35 strażaków. Strażacy ci w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP. Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem aby strażak OSP mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Fot. KP PSP Ciechanów