Rok 2021. To ma być rekordowy budżet Mazowsza

– Ponad 1,2 mld zł na inwestycje i ponad 131 mln zł na programy wsparcia – tak zapowiada się przyszłoroczny budżet województwa. To przede wszystkim wsparcie dla samorządów lokalnych oraz walkę z COVID-19 – informuje Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.

W budżecie znalazło się m.in. 12 mln zł na modernizację i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

W 2021 r. samorząd Mazowsza będzie kontynuował wszystkie dotychczasowe programy wsparcia. Pojawi się także nowy, który ma wesprzeć samorządy lokalne w walce z koronawirusem poprzez m.in. doposażanie zakładów opieki medycznej. Jak stwierdził marszałek Adam Struzik, ta decyzja podyktowana jest ogromnymi potrzebami samorządów lokalnych w zakresie bezzwrotnego wsparcia finansowego. – O te środki będą mogły ubiegać się wszystkie samorządy, bez względu na przynależność partyjną. Naszym celem jest bowiem zrównoważony rozwój regionu, bez względu na barwy polityczne, tak jak ma to miejsce w przypadku wsparcia rządowego, które przydzielane jest według klucza partyjnego, czego byliśmy świadkami w ostatnim czasie – dodał marszałek.

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku prawie 3,6 mld zł, z czego ponad 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z kolei wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2021 r. wyniesie 639 mln zł.

Skarbnik województwa Marek Miesztalski uważa, że budżet na 2021 r. jest dobry, a nawet bardzo dobry. – Wszystkie zaplanowane zadania mają zapewnione finansowanie. Niemniej jednak z uwagi na skutki pandemii zwłaszcza w sferze gospodarczej, a co za tym idzie pewne obniżenie wzrostu gospodarczego, a także wprowadzenie nowych przepisów, szczególnie jeśli chodzi o dochody województwa – CIT estoński musieliśmy zaciągnąć kredyty. Niemniej jednak pod względem rozwojowym budżet jest bardzo dobry. Ok 30 proc stanowi udział środków na inwestycje, ponad 130 mln zł różnych instrumentów wsparcia dla mazowieckich samorządów od służby zdrowia, przez działkowców, strażaków, po szkoły. Generalnie staramy się wspierać te słabsze samorządy na Mazowszu. W przyszłym roku bardzo duże środki kierujemy na służbę zdrowia. Chcemy, aby przynajmniej od tej strony infrastrukturalnej nasze placówki medyczne były  przygotowane na wiele różnych wyzwań, które przyniesie przyszłość – dodaje.

– Pozytywną opinię na temat planu budżetowego województwa mazowieckiego na 2021 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Na podstawie przekazanych materiałów finansowych RIO stwierdziła, że w uchwale budżetowej na 2021 r. zachowane zostały wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawa – informuje Marta Milewska.

Red

Fot. Mazovia.pl