Rok szkolny 2021/2022 zakończony. Rozpoczęły się wakacje

W Ciechanowie 27 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało nagrody prezydenta miasta. – Rady pedagogiczne, które wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta – poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Najlepsi uczniowie ciechanowskich szkół otrzymają gratyfikacje finansowe I stopnia w wysokości 1000 zł oraz nagrody II stopnia w wysokości 600 zł. – Wśród nagrodzonych są m.in. laureacij i finaliści konkursów przedmiotowych z fizyki, matematyki, historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie – informuje pani rzecznik.

Nagrody I stopnia:
Natalia Olszak – SP 3, Maximilian Jan Jurczykowski – SP 4, Adrian Smosarski – SP 5, Klaudia Stańczyk – SP 6, Karolina Filipowicz – SP 7, Mikołaj Wiśniewski – TWP, Natalia Milewska – STO.

Nagrody II stopnia:
Lena Koncewicz – SP 1, Laura Michniewicz – SP1, Karolina Kuczyńska – SP 3, Bartosz Humięcki – SP 3, Aleksandra Redwanowska – SP 3, Krzysztof Leonard Kurbanow – SP 4, Nikola Dołęgowska – SP 4, Alicja Borczon – SP 5, Maria Tyszka – SP 5, Aleksander Dworecki – SP 6, Sylwester Rogalski – SP 6, Szymon Grzywiński – SP 7, Zofia Nicman – SP 7, Paulina Pawłowska – TWP, Mikołaj Olszewski – TWP, Michalina Wilkowska – STO, Jan Dmochowski – STO, Maja Maria Falkowska – STO, Katarzyna Płoska – STO, Piotr Gerwatowski – STO.

– Nagrodzeni uczniowie musieli wykazać się wysoką średnią ocen i spełnić część warunków, jak: osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim, wysokie wyniki sportowe w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, praca w organach szkoły oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych jako osoba funkcyjna lub promowanie miasta swoimi osiągnięciami artystycznymi literackimi lub naukowymi – informuje Paulina Rybczyńska.

red
Fot. UM Ciechanów