Rządowe wsparcie dla ciechanowskiego żłobka

13 mazowieckich samorządów, w tym miasto Ciechanów otrzyma ponad 441 tys. zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Odpowiednie umowy podpisano wczoraj (środa, 17 listopada w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

– Miasto Ciechanów otrzyma 22 680 zł dofinansowania do zapewnienia funkcjonowania 21 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Miejskim w Ciechanowie – poinformowało biuro prasowe MUW.

– Dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa to realne wsparcie rządu, który dostrzega, że koszty utrzymania miejsc w klubikach dziecięcych, czy żłobkach rosną. Dlatego samorządy mogą sięgnąć po dodatkowe środki zewnętrzne. W województwie mazowieckim  mamy do podziału 4,8 mln zł dla 59  Jednostek Samorządu Terytorialnego. Będzie to wsparcie dla 122 placówek. Są to niemałe środki, więc myślę, że w zupełności one wystarczą, aby zniwelować pojawiającą się różnicę – powiedział wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

– Przyznane środki to dodatkowe dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa z  przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Kwota przyznana dla województwa mazowieckiego wynosi 4 788 630,00 zł i zostanie rozdysponowana 59 jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla 122 instytucji opieki, w zależności od ilości miejsc. Dofinansowane jest funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2020 i wcześniejsze. Dofinansowanie to jest dodatkowym wsparciem przy dofinansowaniu udzielonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2021- informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz i zastępca prezydenta Ciechanowa Iwona Kowalczuk