Są wyniki głosowania na projekty z ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 ważne głosy oddały 1842 osoby. Zrealizowanych zostanie 5 projektów osiedlowych oraz 8 projektów ogólnomiejskich: 5 „twardych” i 3 „miękkie”. Frekwencja wyniosła 6,78%. Oznacza to, że w 2019 roku na realizację wybranych przez mieszkańców zadań mogłoby być przeznaczone ok. 1,86 mln zł (czyli 1% wykonanych dochodów miasta z poprzedniego roku budżetowego). Koszt zakwalifikowanych do realizacji projektów wynosi 1 150 070 zł.

Zagłosowało 2601 osób, z czego głosy 759 były nieważne. W głosowaniu internetowym wzięło udział 2557 osób, z czego 1799 oddało ważny głos. Do urn ustawionych w ratuszu i w różnych punktach w mieście, po wylegitymowaniu się, wrzucono w sumie 44 karty. Jedna karta uznana została za nieważną, ponieważ głos oddano podwójnie – także internetowo. Nieważność głosów oddanych internetowo wynikała z: faktu, iż głosujący nie był mieszkańcem Ciechanowa (26 głosujących), podania błędnych danych (67 osób) oraz niepotwierdzenia swojego głosu poprzez link aktywacyjny wysłany na pocztę elektroniczną (664 przypadki).

W tegorocznej edycji o wysokości środków przeznaczonych na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak rok temu, decydowała frekwencja. Nie uwzględniono w niej liczby głosujących, nie będących mieszkańcami Ciechanowa oraz tych, którzy podali błędne dane. Uprawnionych do głosowania było 36966 mieszkańców Ciechanowa.

Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, największą popularność wśród mieszkańców zyskał projekt dotyczący kajaków na Łydyni. Drugie miejsce zajął projekt „miękki”, związany z organizacją kursu samoobrony dla kobiet „Bezpieczna ciechanowianka 4.0”. Największą liczbę głosów spośród projektów osiedlowych zdobył projekt „Eko-klasa” – plenerowe lekcje przy SP 4 z budową miejsc parkingowych (osiedle „Płońska”)

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich”, oprócz kursu samoobrony zrealizowane zostaną: obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa wraz z Galą Niepełnosprawności.

Nie zostanie zrealizowany żaden projekt w osiedlach: „Podzamcze”, „Przemysłowe”, „Słoneczne” (brak realizacji wynika z braku wymaganej w regulaminie ilości minimum 200 ważnych głosów), „Aleksandrówka”, „Aleksandrówka II”, „Powstańców Wielkopolskich” (nie zgłoszono żadnych projektów), „Zachód” (dwa zgłoszone projekty zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalno-prawnej).

Każdy, kto wziął udział w głosowaniu może sprawdzić status oddanego głosu. Taka możliwość dostępna jest przez najbliższy miesiąc. By to zrobić, należy kliknąć w link: https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/sprawdz_glos a następnie wpisać swoje dane oraz datę oddania głosu.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

 

BLOKI

 1. Łąkowy zakątek na Blokach przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej

Kosztorys projektu obejmuje uporządkowanie zieleni, stworzenie trawnika na wzór łąki i wprowadzenie nowych nasadzeń. Projektodawca wnioskuje również o montaż elementów malej architektury – ławek bujanych, ławek drewnianych i lamp solarnych.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

 KARGOSZYN

 1. Wynajem zadaszenia lodowiska

Kosztorys zakłada wynajem, transport, montaż i demontaż zadaszenia w postaci hali namiotowej. Uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadów deszczu, śniegu oraz silnym wiatrem.

Koszt: 60 000 zł

Pomysłodawca: Artur Trzciński

 KWIATOWE

 1. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Wesołej

Projekt zakłada montaż urządzeń siłowych na terenie istniejącego placu zabaw.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Rafał Porębski

PŁOŃSKA

 1. Eko-klasa – plenerowe lekcje przy SP nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP 4 na „Eko-szkołę”, w której prowadzone będą lekcje plenerowe z uczniami tej szkoły. Kosztorys obejmuje modernizację trawnika, ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Bąkowska-Koniecka

 ŚRÓDMIEŚCIE

 1. FIGLORAJ – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Ciechanowie.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na usunięciu zużytych i zniszczonych sprzętów oraz wyposażenie placu w nowe, bezpieczne zabawki. Celem jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy przedszkolu.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Rafał Michniewicz

 ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 PROJEKTY TWARDE

 Brzozowy zakątek – skwer sensoryczny

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Kosztorys zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych. Oprócz tego przy skwerze wybudowany byłby parking, fontanna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

Koszt: 151 670 zł

Pomysłodawca: Jakub Sprusiński

 1. Kajaki na Łydyni

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wioseł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul. Augustiańskiej), jak również zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

Koszt: 199 100 zł

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

 1. Remont, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont 3 sal: montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

Koszt: 198 000 zł

Pomysłodawca: Katarzyna Choroś

 1. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa

Kosztorys projektu zakłada zakup 10 wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 par kul pachowych, 10 balkoników, 10 chodzików oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn. Wypożyczalnia mieściłaby się w siedzibie MOPS i zakresem swojego działania obejmowałaby Ciechanów. Czynna byłaby od 8.00 do 16.00.

Koszt: 31 200 zł

Pomysłodawca: Małgorzata Szerszeń

 1. Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych

Projekt obejmuje zakup i montaż 4 plenerowych przewijaków wraz z ławkami. (zlokalizowane byłyby na placu zabaw przy ul. Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu M. Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin) oraz 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych (w Urzędzie Miasta, COEK STUDIO i w halach sportowych).

Koszt: 30 200 zł

Pomysłodawca: Marzena Lentowszczyk

PROJEKTY MIĘKKIE

 1. „Zaświeć się na niebiesko” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączonych z  konferencją na temat artyzmu. Miejsce wydarzenia to plac Jana Pawła II i hala sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby. Na placu rozstawione będą stoiska informacyjno-edukacyjne.

Koszt: 30 000 zł

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

 1. II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności

Założeniem projektu jest zorganizowanie w marcu 2019 roku II Ciechanowskiego zlotu rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Wydarzenie połączone będzie z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W szkołach i przedszkolach zorganizowane zostaną konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, przeprowadzone zostaną m.in. pokazy i szkolenia oraz zajęcia dogoterapii.

Koszt: 20 000 zł

Pomysłodawca: Robert Słupski

 1. Bezpieczna ciechanowianka 4.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć praktycznych, kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologiem, dietetykiem oraz z pierwszej pomocy.

Koszt: 30 000 zł

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

 

Renata Jeziółkowska – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów