Sejmik Mazowsza spółkom wodnym

Ponad 170 tys. zł samorząd województwa mazowieckiego przekaże spółkom wodnym z czterech gmin powiatu ciechanowskiego.

Pieniądze są przeznaczone na konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenach Gminnych Spółek Wodnych w gminach: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna i Regimin. Poszczególne spółki otrzymają następujące kwoty: Ciechanów – 30 tys. 139 zł 17 gr; Grudusk – 49 tys. 454 zł; Opinogóra Górna – 58 tys. 639 zł 29 gr; Regimin – 34 tys. 627 zł 26 gr.

W sumie w subregionie ciechanowskim samorząd Mazowsza z programu „Mazowsze dla melioracji” wesprze 14 spółek wodnych na łączną kwotę ponad 847 tys. zł. – To pieniądze m.in. na niezbędne konserwacje sprzętu, odmulanie rowów melioracyjnych czy wykaszanie skarp – mówi radny województwa Konrad Wojnarowski. – – Spółki wodne muszą dbać o stan sprzętu oraz regularnie porządkować rowy melioracyjne. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, ale też w ograniczaniu lokalnych podtopień i zalewania pól – dodaje marszałek województwa Adam Struzik.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne