Sejmik zdecydował: dodatkowe pieniądze dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Radni wojewódzcy zdecydowali o przekazaniu ciechanowskiej placówce ponad 17 mln zł z budżetu Mazowsza.

– Mamy stabilną sytuację finansową. Gospodarujemy tym, co mamy, a wszelkie oszczędności przesuwamy na inne zadania. Mamy świadomość, że sytuacja gospodarcza w kraju jest bardzo dynamiczna i musimy być przygotowani na wszystko. Inflacja rośnie, ceny rosną. Dlatego w wielu przypadkach musimy weryfikować koszty prowadzonych przez nas inwestycji. Pojawiają się też nowe zadania i projekty, na które czekają nasi mieszkańcy, a my szukamy różnych możliwości i rozwiązań by je zrealizować – mówi marszałek Adam Struzik.

Dodatkowe fundusze szpital w Ciechanowie przeznaczy na przebudowę i modernizację budynku, w którym mieści się oddział zakaźny oraz na naprawę sieci wodnej w placówce.

red