Senator Bieńkowski wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych

Krzysztof Bieńkowski (Prawo i Sprawiedliwość), w Senacie reprezentujący okręg wyborczy nr 39 (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński) wybrany został na to stanowisko jednogłośnie.

– To duża odpowiedzialność, gdyż w dzisiejszych czasach sprawy zagraniczne są często punktem zapalnym wpływającym na bezpieczeństwo Polski, ale również zwykłe codzienne funkcjonowanie. Od nich bowiem zależą m.in. umowy międzynarodowe, opłaty klimatyczne, a w konsekwencji także wysokość rachunków zwykłych Polaków czy też bogacenie się Polski i Polaków w wyniku korzystnej wymiany handlowej z zagranicą – skomentował swój wybór senator Bieńkowski, który jest także członkiem senackiej Komisji Sportu.

red

Fot. Archiwum Krzysztofa Bieńkowskiego