Senator Krzysztof Bieńkowski broni TVP

– Senator Krzysztof Bieńkowski dołączył do broniących pluralizmu i polskiego punktu widzenia mediów w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Sprzeciwia się “bezprawnej rewolucji”, łamaniu porządku prawnego w obrębie mediów oraz niemal siłowemu przejmowaniu władzy nad mediami publicznymi, które były krytyczne wobec rządu – poinformował nas dyrektor biura senatorskiego Cezary Bobowski. 

– Jest to smutny dzień demokracji w Polsce, gdy metodami “ze wschodu” rząd siłowo przejmuje krytykującą go telewizję publiczną – relacjonuje Senator Krzysztof Bieńkowski w mediach społecznościowych – 20 grudnia 2023 r. w sposób bezprawny na podstawie uchwały Sejmu, a nie w trybie ustawowym zostały odwołane władze m.in. Telewizji Publicznej. Dodatkowo został wyłączony sygnał TVP Info. Sprzeciw takim działaniom, naruszającym prawo wyraziła jednoznacznie m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Osoby podające się za nowe władze TVP, odmawiają przedstawienia się i udokumentowania swych stanowisk parlamentarzystom. 

Krzysztof Bieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość, jest senatorem wybranym z okręgu nr 37, który tworzą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński.

Red

Fot. FB Krzysztofa Bieńkowskiego