SIM-Y SPOTKAJĄ SIĘ W CIECHANOWIE

Ogólnopolska Konferencja Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych odbędzie się w dniach
21-22 czerwca w Ciechanowie.