Służby mundurowe na 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości przedstawiciele służb mundurowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie.

Kwiaty złożyli: (na zdjęciu od lewej): p.o. I zastępcy komendanta powiatowego policji nadkom. Radosław Romanowski, komendant WKU Ciechanów ppłk. Krzysztof Futyma, dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mieczysław Gurgielewicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomasz Gajewski.

red

Fot. 5. MBOT