Śnięte ryby w stawie w Grudusku

Ok. 150 kg śniętych ryb wyłowili strażacy ze stawu wiejskiego w Grudusku. Ryby zginęły najprawdopodobniej z powodu niskiej ilości w tlenu w wodzie, czyli tzw. przyduchy.

W akcji wzięły udział dwa zastępy strażaków z OSP Grudusk. Oprócz wyłowienia śniętych ryb – gruduscy druhowie także przepompowywali wodę w stawie w celu jej dotlenienia.

Red

Fot. FB OSP Grudusk