Spotkanie dyrektorów szkół rolniczych

– Cieszę się, że szkoły rolnicze przeżywają swoisty renesans i absolwenci szkół podstawowych coraz częściej wybierają naukę właśnie w tych szkołach – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas spotkania z dyrektorami ministerialnych szkół rolniczych. W spotkaniu wziął udział dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie Marek Rutkowski.

– Wprawdzie rok szkolny trwa już od kilku miesięcy, ale nowy rok kalendarzowy jest zawsze doskonałą okazją do podsumowań oraz nakreślania nowych planów i zamierzeń, a temu m.in. ma służyć dzisiejsze spotkanie – zwrócił się minister rolnictwa i rozwoju wsi do dyrektorów szkół. – Chciałbym, aby szkoły rolnicze były ośrodkami wdrażania do rolnictwa postępu technicznego. Wiem, że trudno jest dziś zatrudnić nauczycieli niektórych zawodów. Kształcenie zawodowe jest bardziej kosztowne niż ogólne – powiedział. – W nowym budżecie zwiększamy środki dla szkół rolniczych, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie inwestycje zostaną dofinansowane zgodnie z oczekiwaniami – dodał.

Wicepremier Kowalczyk zapowiedział popularyzowanie w szkołach sportu i organizację sportowych igrzysk. – Szkoły rolnicze to nie tylko nauka zawodu, to także liderzy kultury. Chcemy nawiązywać do dobrych tradycji rozwoju sportowego i kulturalnego uczniów. Będziemy chcieli popularyzować gry sportowe i organizować igrzyska sportowe. Zależy mi na tym, aby wszystkie szkoły brały w nich udział, bo to dobry sposób integracji środowisk uczniowskich – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zachęcił także do włączania się w krzewienie kultury ludowej i kultywowanie tradycji, w tym do współpracy z Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/spotkanie-z-dyrektorami-szkol-rolniczych

red

Fot. MRiRW/Na zdjęciu: Marek Rutkowski – drugi z lewej