SPRAWDZĄ KOMPOSTOWNIKI

W gminie Gołymin-Ośrodek w październiku rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole dotyczyć będą wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku.