Sprzęt dla druhów z OSP Szulmierz

Dostali pieniądze z Powiatu Ciechanowskiego – kupili sobie niezbędny do działania w akcjach ratowniczych sprzęt.

– Zakup wyposażenia dla OSP w Szulmierzu zrealizowano ze środków Powiatu Ciechanowskiego  w ramach dofinansowania wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu w wysokości 5 tys. zł – poinformował Urząd Gminy Regimin.

red

Fot. regimin.pl