Starszy brygadier Piotrowski za nadbrygadiera Nowosielskiego

Nadbryg. Jarosław Nowosielski – dotychczasowy mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zdał wczoraj (czwartek, 27 października) swoje obowiązki służbowe i z końcem miesiąca przechodzi na emeryturę. Obowiązki komendanta pełnił będzie od 1 listopada st. bryg. Jarosław Piotrowski – do 23 października zastępca świętokrzyskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

– Po 35 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, zdał obowiązki żegnając się równocześnie ze sztandarem, a następnie składając meldunek nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle zastępcy komendanta głównego PSP, o treści „Panie nadbrygadierze, nadbrygadier Jarosław Nowosielski melduje zdanie obowiązków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP” – relacjonuje sekc. Katarzyna Urbanowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. – Zastępca komendanta głównego PSP podziękował nadbryg. Nowosielskiemu za wieloletnią, wzorową służbę oraz wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej województwa mazowieckiego; życzył sukcesów w realizacji nowych zamierzeń oraz dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Nadbryg. Jarosław Nowosielski w ciepłych słowach wspominał przebieg 2,5-letniej służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie, dziękując komendantom powiatowym/miejskim PSP z terenu Mazowsza oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KW PSP w Warszawie za wzorową współpracę i życzliwość podczas pokonywania trudów służby.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski żegna się ze sztandarem mazowieckich strażaków. Obok. st. bryg. Jarosława Piotrowski

Nadbrygadier Jarosław Nowosielski

Służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1988 roku. Pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ciechanowie oraz Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie pełniąc funkcje m.in. dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany.

W 1995 roku nadbryg. Jarosław Nowosielski ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tytuł magistra uzyskał w 2003 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Warszawskiej. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W 2016 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Z dniem 27 marca 2020 r. nadbryg. Jarosław Nowosielski został powołany na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Odznaczony m.in. srebrną odznaką  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. 7 maja 2021 r. nadbrygadier Jarosław Nowosielski odebrał nominację na stopień nadbrygadiera PSP z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy.

St. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski

Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1983 r. podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1985 r. uzyskując tytuł technika pożarnictwa.

W czasie służby systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne. W 1991 r. ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie studia I stopnia w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 1994 r. studia II stopnia w zakresie specjalności profilaktycznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Dodatkowo w 2008 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Częstochowskiej. Uczestniczył także w wielu kursach, szkoleniach i seminariach z zakresu realizowanych zadań służbowych.

W okresie swojej służby w ochronie przeciwpożarowej zajmował szereg stanowisk dowódczych w hierarchii zawodowej, m.in.: kierownika sekcji, dowódcy JRG. Z dniem 1 września 2020 r. powołany na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, które zajmował do dnia 23 października 2022 r.

Brał udział oraz dowodził akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Największe z nich, to: pożar kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej (1992 r.), trąba powietrzna w miejscowościach: Adamów, Huby, Skrzydlów (2007 r.), Częstochowa, Blachownia, Trzepizury, Mykanów, Grabowa, Łochynia, Konradów, Łojki, Kruszyna, Bogusławice (2008), powódź na terenie miejscowości Częstochowa, Poczesna, Kruszyna, Kłomnice (2010), katastrofa lotnicza samolotu (2014). Uczestniczył w zabezpieczeniu VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na Jasnej Górze (1991r.) oraz wizyt Papieża Jana Pawła II w Częstochowie w 1991 r., 1997 r., Papieża Benedykta XVI w 2006 r., Papieża Franciszka w 2016 r.

Z dniem 26 października 2022 r. powierzono st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz działalność cywilną wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla WOPR”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla WOPR”, Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Red/ KW PSP Warszawa

Fot. str. Arkadiusz Malik, sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie