Strażacy i Terytorialsi razem

Zakończenie operacji  „Odporna Wiosna” i przejście do działań „Trwała Odporność” pozwoliło na powrót do systematycznych szkoleń żołnierzy WOT, podczas których podtrzymywane i utrwalane są nawyki do realizacji zadań bojowych, natomiast priorytetem jest rozszerzenie kompetencji przeciwkryzysowych. Od lipca do września 5. MBOT przejdzie w tryb działań przeciwkryzysowych.

Ostatnie trzy miesiące pokazały, że niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie żołnierzy z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym. Na czas trwania pandemii szkolenia rotacyjne oraz powołania nowych ochotników w szeregi 5. MBOT zostały zawieszone, dopiero z początkiem czerwca żołnierze wrócili na place ćwiczeń taktycznych i strzelnice.

Obecnie kontynuowany jest proces osiągania zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej, w tym zdolności pozwalających efektywnie reagować na zagrożenia kryzysowe. W tym celu  został stworzony specjalny program szkolenia, który przez najbliższe trzy miesiące będzie realizowany w 5. Brygadzie oraz stanowić będzie podstawę do przygotowania żołnierzy w zakresie wsparcia elementów układu poza militarnego w ramach pomocy lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych. Współpraca i wspólne szkolenia z Policją, Strażą Pożarną czy Strażą Graniczną pozwolą na zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, co przełoży się na wymierne efekty w przyszłości.

25.06.2020 Ciechanów DWOT Szkolenie z dekontaminacji. Zajęcia – wsparcie przeciwkryzysowe z użyciem środków łączności. Fot. DWOT

W minionym tygodniu w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, przez trzy dni odbywał się pierwszy kurs instruktorsko – metodyczny z udziałem  strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa, którzy szkolili terytorialsów z zakresu organizacji oraz przeprowadzania dekontaminacji (dezynfekcji) ludzi, sprzętu oraz infrastruktury. Kurs przygotował przyszłych  instruktorów do prowadzenia szkoleń z zakresu wsparcia organów samorządu terytorialnego i służby zdrowia w ramach pandemii.

25.06.2020 Ciechanów DWOT Szkolenie z dekontaminacji. Zajęcia – wsparcie przeciwkryzysowe z użyciem środków łączności. Fot. DWOT

– Udział naszych żołnierzy w tego typu kursach pozwala na zbudowanie bazy wiedzy i umiejętności, które będą mogły być przekazywane kolejnym żołnierzom a dodatkowo wpłynął na kompetencje działającego w brygadzie Zespołu Interwencji Kryzysowej czy Zespołu Wsparcia Odbudowy – mówi ppor. Arkadiusz Rygiel,  szef szkolenia 52 blp.

25.06.2020 Ciechanów DWOT Szkolenie z dekontaminacji. Zajęcia – wsparcie przeciwkryzysowe z użyciem środków łączności. Fot. DWOT

W najbliższym czasie realizowane będą również podobne kursy z zakresu wsparcia Straży Pożarnej podczas powodzi, pożarów, suszy, wichur czy wypadków komunikacyjnych. – Nowy plan szkolenia wychodzi na przeciwko temu co obecnie dzieje się w naszych kraju, skupia się m.in. na powodziach, wichurach… to właśnie się dzieje. Stworzenie tego planu było przewidzeniem obecnej sytuacji  – dodaje ppor. Rygiel.

25.06.2020 Ciechanów DWOT Szkolenie z dekontaminacji. Zajęcia – wsparcie przeciwkryzysowe z użyciem środków łączności. Fot. DWOT

Plan szkolenia na czas realizacji trybu przeciwkryzysowego przewiduje również kursy z zakresu wsparcia Policji, podczas których żołnierze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności patrolowej czy regulacji ruchu.

***

Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy pond 2 tysiące żołnierzy, w najbliższy piątek nasze szeregi powiększą się o kolejnych ochotników.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej