Strażacy z Kołaczkowa u komendanta wojewódzkiego

Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski kontynuuje spotkania z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tym razem wczoraj (poniedziałek, 25 lipca) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie spotkał się z przedstawicielami jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kołaczkowa, gm. Opinogóra, pow. ciechanowski.

– Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym również przeciwpożarowego, na terenie powiatu ciechanowskiego – poinformowała KW PSP.

red

Fot.  Paulina Merks – Wydział Organizacji i Nadzoru, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie