Strefa objęta zakażeniem w centrum Ciechanowa

Ptasia grypa w centrum Ciechanowa. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył „strefę objętą zakażeniem”. Drób i inne ptaki w jej granicach mogą być utrzymywane tylko „w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami”. Zabrania się także dokarmiania dzikich ptaków.

W maju na tzw. Kanałach, czyli pocegielnianych wyrobiskach przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie jeden z mieszkańców miasta znalazł kilka martwych mew śmieszek. Przekazał je Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Badania wykazały, że ptaki były nosicielami „wysoce zjadliwej grypy ptaków – (HPAI)”. Wyznaczona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Mariana Dobosza strefa obejmuje m.in.: Kanały, zamkowe błonia z tzw. Torfami, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Rzeki Łydyni, osiedla: Bloki, Kargoszyn, Podzamcze.

„Wyznacza się strefę objętą zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwaną dalej „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą w województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, obszar miasta Ciechanów od ronda Kaprala Józefa Grzesia na wschód, wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza oraz ulicy 3 Maja, do rzeki Łydynia, następnie w kierunku północnym wzdłuż rzeki Łydynia do ulicy Prymasa Tysiąclecia, następnie na zachód ulicy Prymasa Tysiąclecia i będącą jej przedłużeniem ulicy Bolesława Prusa do ronda Kaprala Józefa Grzesia” – czytamy w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii z 31 maja.

– „W strefie objętej zakażeniem nakazuje się: 1) utrzymywanie drobiu i innych ptaków, w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami; 2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem i dzikimi ptakami, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do lub z miejsc utrzymywania ptaków; 3) zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla drobiu i innych ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz z ich odchodami; 4) zabezpieczenie ściółki przeznaczonej dla drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz z ich odchodami; 5) powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie lub właściwego wójta lub burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znacznej liczby padnięć drobiu lub dzikich ptaków; 6) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok, zgodnie z przepisami” – czytamy w rozporządzeniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie zakazał: organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone drób i inne ptaki; dokarmiania wolno żyjących ptaków dzikich. Nakazał „oznakowanie miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: „GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM ”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej stu metrów.

Red

Fot. Adrian Bieszczak/Powiatowy Inspektor Weterynarii