Strzelanie dynamiczne terytorialsów w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

Dynamika, presja czasu, celność i wymiana doświadczeń – tak wyglądało szkolenie rotacyjne żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zajęcia strzeleckie odbyły się na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Szkolenia rotacyjne są ściśle wpisane w specyfikę Terytorialnej Służby Wojskowej. Każdy żołnierz 5 Mazowieckiej Brygady OT ma obowiązek stawić się w swoim macierzystym pododdziale minimum jeden weekend w miesiącu, aby podnosić dotychczas nabyte umiejętności i wartość bojową. Im dłużej ochotnik jest w służbie, tym wzrasta poziom zaawansowania realizowanych szkoleń. Jednym z obszarów, który ma na to wpływ jest wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi podmiotami zarówno układu militarnego, jak i pozamilitarnego.

Przykładem tego typu działań była weekendowa rotacja 1. kompanii lekkiej piechoty (klp) 52 batalionu lekkiej piechoty (blp) w Komorowie przeprowadzona na nowoczesnej strzelnicy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Zajęcia praktyczne obejmowały szkolenie ogniowe z karabinka MSBS GROT – podstawowego uzbrojenia będącego na wyposażeniu WOT. Zadanie, jakie czekało na Terytorialsów do prostych nie należało – przy zmiennym oświetleniu strzelali zza przesłon do tarcz, które w zależności – imitowały przeciwnika lub żołnierza wojsk własnych. Warto nadmienić, że żołnierze doskonalili umiejętności strzeleckie zarówno indywidualnie, w buddy teamach, jak i całym pododdziałem.

– Moja kompania rozpoczęła trzeci etap szkolenia – etap zgrywający, a tym samym poprzeczka jest coraz wyżej zawieszona. Przygotowaliśmy tego dnia strzelanie dynamiczne, które wymagało od żołnierzy znacznie większego zakresu umiejętności. Sprawdzili wiele elementów potrzebnych do prawidłowego wykonywania tego typu strzelań: sprawność manualną na broni, prawidłowy chwyt, pracę na języku spustowym, synchronizację ruchów całego ciała przy poruszaniu się na torze i zmianie postaw. Do tego doszła presja czasu i przede wszystkim celność. – powiedział dowódca 1.klp z Komorowa, kpt. Bartosz Wileński

Było to drugie szkolenie 1. klp 52blp w Komorowie zrealizowane na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Nad przebiegiem strzelania czuwał m.in. instruktor i zarazem funkcjonariusz, dzieląc się z Terytorialsami wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

***

Model szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej obejmuje dwa trzyletnie cykle. Cykl pierwszy składa się z trzech rocznych etapów, poprzedzonych szkoleniem podstawowym lub wyrównawczym. Etap I – szkolenie indywidualne, etap II – szkolenie specjalistyczne, etap III – szkolenie zgrywające. Po zakończonym I cyklu i przeprowadzeniu oceny poziomu wyszkolenia plutonów, pododdziały przechodzą do II cyklu – 3 letniego szkolenia zaawansowanego.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik Prasowy 5 MBOT

Fot. 5MBOT