Stypendia Starosty dla najlepszych uczniów

W poniedziałek (25 września) odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym. – Stypendia zostały przyznane uczniom za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne tj. najlepszym maturzystom oraz laureatom i finalistom olimpiady – informuje Starostwo Powiatowe.

Stypendia jednorazowe za wysokie wyniki w nauce dla najlepszych maturzystów otrzymali: Paweł Jan Główka – I Liceum Ogólnokształcące; Bartosz Konarzewski– Technikum nr 1; Paulina Czaplicka– II Liceum Ogólnokształcące; Rafał Waleszczak – Technikum nr 2; Julia Żuchyńska– III Liceum Ogólnokształcące; Mateusz Szewczak – Technikum nr 3; Karolina Sepczyńska – Technikum nr 4.

Stypendia jednorazowe za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad, konkursów lub turniejów otrzymali: Zuzanna Gawrońska – I Liceum Ogólnokształcące; Karolina Dąbrowska – I Liceum Ogólnokształcące; Julia Kamińska– I Liceum Ogólnokształcące; Marcin Aleksander Niski – I Liceum Ogólnokształcące; Lena Aleksandra Koszela – Technikum nr 1; Maciej Pawlicki – Technikum nr 1.

Listy gratulacyjne i podziękowania skierowali do uczniów, rodziców i nauczycieli przedstawiciele Zarządu Powiatu: starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, wychowawcy oraz nauczyciele nagrodzonych uczniów.

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie