Terytorialsi szkolili się z ratownictwa technicznego

Wsparcie służb ratowniczych podczas masowych wypadków komunikacyjnych to jedno z zadań realizowanych w ramach szkoleń przeciwkryzysowych, które na trzy miesiące zostały włączone do programu szkolenia żołnierzy WOT.

W ramach co miesięcznych szkoleń rotacyjnych żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, oprócz podtrzymywania zdolności bojowych szkolą się również w zakresie wsparcia innych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym. Wspólne ćwiczenia z WOPR, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną czy Policją przygotowują żołnierzy do podejmowania działań na wypadek wystąpienia podtopień i powodzi, huraganów, pożarów wielkoobszarowych czy katastrof w ruchu lądowym.  Te ostatnie były tematem szkolenia, które zostało zorganizowane w kompanii saperów stacjonującej w ciechanowskich koszarach.

W miniony weekend saperzy w ramach weekendowej „rotacji” mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym  przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa, OSP Gąsocin oraz specjalistów ratownictwa technicznego ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem zajęć było przygotowanie żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej do podejmowania w sposób interwencyjny działań ratowniczych, osobom poszkodowanym w masowych  zdarzeniach drogowych czy kolejowych. 

– Prowadzone przez nas zajęcia mają formę warsztatową, głównym tematem jest szeroko pojęte ratownictwo techniczne a dokładnie ratownictwo na drogach. Przerabiamy wszystkie punkty, które są logiką akcji ratownictwa na drogach. Mówimy o pojazdach na kołach, pojazdach na boku, pojazdach na dachu. Wszystko jest dostosowane do wyposażenia i umiejętności żołnierzy na tym etapie – mówi mł. bryg. Rafał Podlasiński, główny specjalista ds. wyszkolenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. – takie umiejętności i taka wiedza, bez względu na mundur a nawet u osób cywilnych są jak najbardziej wskazane. Wspólnym mianownikiem każdych działań tego typu jest pomoc osobom poszkodowanym zarówno na drogach w komunikacji drogowej jak i kolejowej. W przypadku dużych zdarzeń o charakterze masowym, taka wiedza i umiejętności żołnierzy mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako wsparcie innych służb ratowniczych – dodaje.

Podczas niedzielnego szkolenia żołnierze uczyli się m.in. podstaw stabilizacji pojazdów, podstaw zarządzania szkłem, zasad bezpieczeństwa z tym związanych, nadawania priorytetów ratowniczych oraz uzyskiwania dostępu do poszkodowanych przy rożnych konfiguracjach ułożenia pojazdu. Mieli również możliwość nauki obsługi specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w zakresie ratownictwa na drogach, tj. sprzętu burzącego, hydraulicznego oraz pneumatycznego.

Strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa szkolili żołnierzy w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. – Uczymy postępowania przy wypadkach drogowych, jak skutecznie pomóc osobie poszkodowanej, jak bezpiecznie ewakuować ją z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz udzielić jej podstawowej pomocy medycznej – tłumaczy asp. Sławomir Skibiński z PSP Ciechanów.

Zagadnienia związane z działaniami przeciwkryzysowymi będą obecne podczas szkoleń żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, do końca września.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią uzupełnienie potencjału obronnego Polski. W szczególności ich misją jest bronić i wspierać lokalne społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.

*****

Szczególne podziękowania składamy panu Damianowi Podleckiemu, właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów „Szrocik” z Pęchcina, za udostępnienie terenu oraz pojazdów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT