Trwa remont siedziby ciechanowskiego oddziału Urzędu Statystycznego w Warszawie. Koszt – prawie 700 tys. zł

Jak poinformował nas Marcin Kałuski, specjalista ds. kontaktów z mediami z Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych: – Prace budowlane polegają na ociepleniu ścian zewnętrznych elewacji wschodniej, południowej i zachodniej oraz stropów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz rozbiórce części budynku.

Remont ma potrwać do 29 grudnia i będzie kosztował 692 tys. 490 zł. – Realizowany remont nie ma wpływu na obsługę klientów – informuje Marcin Kałuski. – Obsługa nadal odbywa się w warunkach pandemii z zachowaniem reżimu sanitarnego – w trybie telefonicznym i bezpośrednim wg bieżących potrzeb klientów. Utrudnienie może stanowić zmiana wyznaczonego wejścia do budynku – bramy wjazdowej – z uwagi na tymczasowe wyłączenie z użytkowania bramy głównej oraz demontaż dzwonka, dotychczas wykorzystywanych przy obsłudze klienta.

Ciechanowski oddział US w Warszawie, mieści się przy ul. Nadrzecznej w dawnej, zbudowanej w 1924 r. miejskiej elektrowni. To obiekt wpisany do rejestru zabytków, więc remont  prowadzony jest na podstawie decyzji i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Red

Fot. Marek Szyperski