Trzy hektary nowego parku w Ciechanowie

Ciechanowianie, i nie tylko, mogą już korzystać z nowego parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej. Ma ok. trzech hektarów i prawie pół tysiąca drzew.

– Miasto stworzyło nową przestrzeń zieloną, która poza walorami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi, pełnić będzie też ważne funkcje ekologiczne i hydrologiczne. Jest przedłużeniem ciągu zieleni, którą wzdłuż rzeki Łydyni tworzą park J. Dąbrowskiego i park M. Konopnickiej. W parku przy ul. Augustiańskiej mieszkańcy będą mogli wypoczywać i uprawiać sport. Wybudowane zostały ciągi komunikacyjne służące zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Sieć ścieżek ma powierzchnię blisko 2 tys. m2 – relacjonuje rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. -Łącznie na terenie parku posadzono blisko 500 drzew. Jego ozdobą jest 14 charakterystycznych drzew o wyjątkowym pokroju bądź ozdobnych liściach, które stanowią ciekawą kolekcję dendrologiczną. Utworzono 4 koliste klomby obsadzone bylinami i trawami. Klomby i kępy o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m2 wykonywano tak, jak było to praktykowane w parkach XIX-wiecznych. Każdy klomb otacza inna odmiana drzew liściastych – o różnym pokroju oraz kolorze liści. Na środku każdego z klombów posadzono pojedyncze drzewa soliterowe (iglaste oraz liściaste) o atrakcyjnym wizualnie pokroju.

W nowym parku miejskim znajduje się część zieleni urządzonej oraz część naturalnej, która została uporządkowana. Zastosowane nasadzenia i ich rozmieszczenie zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić różnorodność biologiczną oraz atrakcyjną formę wizualną.

Zasiano ponad 20 tys. m2 powierzchni trawiastej, na której wyznaczono kępy z roślin kwitnących. Aby zapewnić dobre warunki wzrostu roślin, na terenie parku zamontowano automatyczne nawodnienie. Pozoli też na zmniejszenie nakładu prac związanych z podlewaniem i pielęgnacją.

Pierwsza część nasadzeń została wykonana jesienią ubiegłego roku. Pozostałe uzupełniono wiosną tego roku.

– W dniu otwarcia parku 76 drzew na jego terenie zasadzili młodzi ojcowie mieszkający w Ciechanowie i panowie, których dzieci mają meldunek w mieście. Nowe drzewa, które wzbogaciły nasadzenia przy ul. Augustiańskiej to dęby, klony i modrzewie o wysokości od 70 cm do 2 m. Przy nowych drzewach stawiane są tabliczki z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą jego urodzenia. Działki, na których rosną zasadzone w ubiegłych latach przez ojców drzewa znajdują się w sąsiedztwie parku – relacjonuje pani rzecznik.- Na wykonanie nasadzeń zieleni miasto pozyskało 200 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przy parku znajduje się parking z 47 miejscami postojowymi, wśród których 3 są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Cykliści mogą skorzystać ze stojaków na rowery. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zamontowano elementy małej architektury – teren wyposażono w 25 ławek oraz kosze na odpady. Park wzbogaciły też nowoczesne pergole na pnącza. Zagospodarowywany przez miasto teren oświetlono – zamontowanych zostało 9 latarni elektrycznych oraz 26 energooszczędnych latarni fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną.

– W planach miasta jest realizacja kolejnych przedsięwzięć, które jeszcze bardziej urozmaicą nową przestrzeń zieloną. W parku ma powstać ekologiczny, owocowo– ziołowy Ogród Społeczny, który będzie mógł być użytkowany przez wszystkich mieszkańców Ciechanowa. Będzie stanowił przyjazną przestrzeń, służącą nie tylko jako miejsce spotkań, ale również dla celów edukacyjnych – zapowiada Paulina Rybczyńska. – Nie tylko nowy miejski park przy ul. Augusiańskiej zmieni oblicze tej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie nowego terenu zielonego miasto planuje odnowić targowisko przy ul. Płońskiej. Nowy budynek handlowo-usługowy o powierzchni ok. 1800 m2, w którego wnętrzu powstanie częściowo zadaszony otwarty plac targowy, też będzie miał charakter ekologiczny. Poza nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów stworzony zostanie zielony dach, kompleks zasili energia słoneczna, a miejsca parkingowe przepuszczą wodę do gruntu. Ponadto jeszcze w tym roku w Ciechanowie powstaną kolejne strefy zielone, które poprawią estetykę i mikroklimat innych części miasta. Przy ul. Parkowej nasadzone będą róże marathon, wykonane zostaną kolejne nasadzenia drzew, na ekranach akustycznych przy ul. Armii Krajowej, ul. J. Fetlińskiej oraz al. Niepodległości zasadzone będą zielone pnącza. Oblicze zmieni też skwer T. Kościuszki. Miasto pozyskało na realizację wymienionych inicjatyw 200 tys. zł z budżetu Mazowsza.

Red

Komentarz: Z uznaniem odnotowując powstanie nowego parku nie sposób, nie przypomnieć o tykającej obok „bombie” ekologicznej, czyli składowisku odpadów w dawnej cukrowni. Stwarza ona wielkie zagrożenie nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale i całego centrum Ciechanowa.

Red

Fot. Marek Szyperski