Trzydzieste wcielenie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Ponad 60 nowych ochotników z województwa mazowieckiego zasiliło szeregi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps.”Rój”. Było to już trzydzieste wcielenie ochotników do służby w 5MBOT od początku jej istnienia.

7 października kolejni ochotnicy przekroczyli bramę koszar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Mundur terytorialsa włożyło ponad 60 nowych ochotników, z czego prawie 40 proc. to kobiety. Wśród nowo wcielonych są osoby, dla których wojskowa rzeczywistość jest wielką niewiadomą, jak również są wśród nich żołnierze rezerwy. To dla nich przygotowano 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które odświeży nabyte wcześniej umiejętności oraz zapozna ze specyfiką działań Wojsk Obrony Terytorialnej. Ochotnicy bez przeszkolenia wojskowego zrealizują tzw. szesnastkę – podstawowe przygotowanie do służby, który obejmuje zarówno zakres wiedzy teoretycznej, jak i solidną dawkę praktyki. Nowo wcieleni nabędą umiejętności żołnierskiego kunsztu m.in. taktyki, topografii, ratownictwa pola walki czy strzelectwa.

W dniu powołania przyszli żołnierze załatwili sprawy ewidencyjne, pobrali niezbędny ekwipunek oraz umundurowanie, a następnego dnia po raz pierwszy stanęli do zbiórki na placu apelowym ciechanowskich koszar. – W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu broń – zwrócił się do ochotników kompanii szkolenia podstawowego dowódca brygady płk Mieczysław Gurgielewicz, po czym uroczyście wręczył najważniejszy atrybut żołnierza. Posiadanie broni jest zarówno ogromnym zaszczytem, jak i dużą odpowiedzialnością oraz symbolem gotowości do obrony Ojczyzny.

Intensywne szkolenie w ciechanowskich koszarach zakończy się sprawdzianem wiedzy i żołnierskich umiejętności. Po szesnastu dniach pełnych wyzwań ochotnicy wypowiedzą słowa Roty przysięgi wojskowej w sobotę 22 października o godzinie 11:00 na Rynku Miejskim w Pułtusku. Kolejne wcielenie terytorialsów do 5. Mazowieckiej Brygady OT już 18 listopada.

DOŁĄCZ DO NAS!

WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-60 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi obywatelstwo polskie, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno osoby, niepełniące do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści.  Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT jest doskonałą szansą na połączenie życia rodzinnego, zawodowego z możliwością służby dla Polski.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT