Udana akcja “Zdrowy senior jest aktywny”

Wczoraj (środa, 22 marca) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło spotkanie profilaktyczno-zdrowotne pod hasłem “Zdrowy senior jest aktywny”.

Zainteresowanie ze strony seniorów było bardzo duże. – Uczestnicy spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w instruktażach zdrowotnych, udzielania pierwszej pomocy czy wysłuchania prezentacji i udziału w dyskusji dotyczącej leczenia uzdrowiskowego. Poruszone zostały także sprawy związane z programami profilaktyczno-finansowymi oferowanymi przez NFZ. Nie zabrakło pomiarów ciśnienia tętniczego, PEF czy poziomu cukru we krwi – relacjonuje Starostwo Powiatowe.

Obok Starostwa współorganizatorami wydarzenia byli: Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ciechanowie, Urzędowi Skarbowemu w Ciechanowie.

Pomiary wykonywali i instruktarzy udzielali słuchacze Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

red

Fot. FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie