Urząd Gminy Ciechanów otwiera się dla interesantów

Urząd Gminy Ciechanów od poniedziałku 17 maja wznawia bezpośrednią obsługę interesantów zawieszoną z powodu pandemicznych obostrzeń.

– Urząd będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. W jednym pomieszczeniu dopuszczalna ilość interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów – informuje ciechanowski Urząd Gminy.

Samorządowcy apelują by podczas wizyty w Urzędzie Gminy amiętać o przestrzeganiu wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych:  przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących, zachowaniu 2 metrowej odległości, zasłanianiu ust i nosa, noszeniu rękawiczek ochronnych, zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do urzędu środkiem odkażającym,  powstrzymaniu się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła czy przeziębienia.

Red