Urząd Gminy w Regiminie z monitoringiem

Cztery kamery i urządzenie zapisujące obraz tworzą system monitoringu uruchomiony właśnie wokół Urzędu Gminy w Regiminie. System zapisuje obraz bez dźwięku.

-Monitorowane jest: wejście główne, wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej, wejście boczne do piwnic budynku oraz archiwum Urzędu – informuje Urząd Gminy. – Kamery umożliwiają całodobowy podgląd monitorowanego terenu. Obrazy z kamer przechowywane są zgodnie z obowiązującym przepisami na dysku twardym rejestratora.

-Celem realizacji zadania jest podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na terenie wokół budynku urzędu  poprzez efekt działania prewencyjnego monitoringu – czytamy na stronie internetowej Urzędu. – Kamery mają pełnić funkcję „straszaków”, skłaniających potencjalnych sprawców niepożądanych zdarzeń do właściwego postępowania.
W przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń, w szczególności czynów zabronionych przez prawo, monitoring służył będzie jako narzędzie pomocne przy ustalaniu okoliczności w/w zdarzeń i ewentualnemu ustalaniu sprawców.

Fot. pixabay.com