URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE: REKORDOWA LICZBA TURYSTÓW

W 1 kwartale 2022 r. dane dotyczące turystyki w województwie mazowieckim były rekordowo wysokie: liczba turystów przybywających na Mazowsze wyniosła 1 mln 30 tys. i była wyższa niż przed rokiem o 340% Jeszcze większy wzrost, bo o 745%, zanotowano w przypadku turystów zagranicznych (było ich 250 tys.). Tradycyjnie większość osób przyjeżdżających na Mazowsze trafiało do Warszawy: stolicę odwiedziło 758 tys. turystów, z czego cudzoziemców było 213 tys. (wzrost w porównaniu z 1 kw. 2021 r. odpowiednio o 430% i 812%).