Uważaj! Strażnik miejski może cię nagrywać

Ciechanowianinie, gościu przyjezdny – obserwują cię kamery monitoringu ulicznego, przemysłowego, prywatnego i kto wie jakiego jeszcze, a teraz dodatkowo – mogą cię filmować miejscy strażnicy.

– Straż Miejska kilka dni temu została wyposażona w rejestrujące obraz kamery personalne. Utrwalanie obrazu podczas interwencji ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa – poinformowała dziś (czwartek, 28 marca) rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta Renata Jeziółkowska. – Kamery personalne zostały zakupione głównie z myślą o nagraniach podczas popełniania przestępstw lub wykroczeń oraz o przeciwdziałaniu przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Jeziółkowska dodała, że nagrania z interwencji mają być archiwizowane po skończonej służbie. – Jeśli obraz nie będzie zawierał dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, będzie przechowywany przez 20-60 dni, a następnie zostanie zniszczony. Strażnicy miejscy, dysponujący kamerami personalnymi, nie mają możliwości przeglądania i ingerowania w zarejestrowany materiał. Wgląd będą miały tylko osoby upoważnione – zapewniła dodając, że „prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez Straż Miejską przysługuje na podstawie art. 11. ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych”.

No cóż…. – Permanentna inwigiliacja – wykrzyczałby zapewne Maks Paradys.

Fot. Urząd Miasta Ciechanów