W Ciechanowie ósmoklasiści będą zdawali egzamin

-Z informacji otrzymanych od dyrektorów wszystkich miejskich szkół wynika, że w poniedziałek, wtorek i środę, mimo trwającego w placówkach strajku, egzamin ósmoklasisty odbędzie się. Kadra konieczna do organizacji sprawdzianu została zapewniona – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta Renata Jeziółkowska.

Dzisiaj (15 kwietnia), uczniowie ósmych klas szkół podstawowych będą pisali egzamin z języka polskiego. We wtorek z matematyki, w środę z języka obcego. – W tym tygodniu, mimo ostatnich trudności, szkołom udało się zorganizować przeprowadzenie całego cyklu egzaminów gimnazjalnych – relacjonuje.

Strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek, w Ciechanowie trwa w sześciu szkołach podstawowych i siedmiu przedszkolach, czyli we wszystkich dla których organem prowadzącym jest miasto. W części placówek w tych dniach dzieci nie przyszły na zajęcia. W jednostkach, gdzie obecnych było kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu uczniów, opieka została zapewniona. W niedzielę wieczorem w Ciechanowie odbyła się manifestacja poparcia dla strajkujących.

Fot. Urząd Miasta Ciechanów