W Ciechanowie pamiętano o Armii Krajowej

W 82. rocznicę powołania Armii Krajowej – największej armii w okupowanej przez niemiecką Trzecią Rzeszę Europie – odbyły się uroczystości w Ciechanowie.

Kwiaty pod pomnikiem poświęconym mieszkańcom Ciechanowa poległym i pomordowanym za Ojczyznę w latach 1939-1953 złożyli m.in. przedstawiciele: kombatantów, władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, szkół, harcerzy. Obecni byli m.in.: Helena Sędzicka ze Związku Sybiraków, Joanna Rodowicz – krewna Jana Rodowicza ps. Anoda, słynnego żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, senator Krzysztof Bieńkowski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski, przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Leszczyński, sekretarz miasta Adrianna Saganek, komendant powiatowy Policji insp. Zbigniew Andres, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Gajewski, zastępca dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” ppłk Grzegorz Podolszański.

Wartę honorową przy pomniku wystawili terytorialsi i uczniowie klas mundurowych. Głównym organizatorem uroczystości była 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”.

red

Fot. FB Urząd Miasta Ciechanów/FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie