W Ciechanowie powstanie kolumbarium

Na ciechanowskim cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej zostanie wybudowane kolumbarium. Postulaty w tej sprawie kierowali mieszkańcy, a także stało się to uzasadnione rosnącą liczbą tzw. pochówków urnowych. Ratusz rozpisał konkurs na jego koncepcję – poinformowała dzisiaj (poniedziałek, 31 sierpnia) rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Dzisiaj miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej. Przewidywana jest budowa ok. 500 nisz – wnęk na urny, które mają umożliwiać różną konfigurację zamknięcia w nich urn (większość na 1 urnę, ale także na 2 – 4 urny). Wszelkiego rodzaju formy przestrzenne będą nie wyższe niż 10 m.

– Zadaniem projektantów będzie nie tylko opracowanie funkcjonalnego obiektu, ale też jego wkomponowanie w istniejący układ cmentarza, w szczególności poprzez nawiązanie do istniejącego sposobu komunikacji. Ponadto projekt ma obejmować wkomponowanie elementów małej architektury i zieleni towarzyszącej. Projekty konkursowe mają też zakładać propozycje rozwiązań oświetlenia kolumbariów wraz z terenem projektowanego założenia oraz umiejscowienia punktu czerpalnego wody, wpisującego się w ład przestrzenny koncepcji. W projekcie należy przewidzieć miejsce na kwiaty i znicze. Obiekt ma zostać wykończony tynkiem lub inną dopuszczalną elewacją (np. kamieniem – informuje Paulina Rybczyńska. – Zaproponowana forma kompozycji przestrzennej kolumbariów o atrakcyjnych walorach architektoniczno-plastycznych (z możliwością wykorzystania motywów rzeźbiarskich i symboliki) powinna uwzględniać zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz być uzasadniona ekonomicznie. Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter.

Propozycje konkursowe będą oceniane za walory architektoniczne oraz ich atrakcyjność użytkową i estetyczną (40% punktów), przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (25% punktów) oraz proponowaną jakość zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i ekonomicznych (35% punktów).

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, w tym zespoły autorskie, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełnią poniższe warunki określone w regulaminie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, to 21 września 2020 r. Prace konkursowe można będzie składać do 22 listopada 2020 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie i prace konkursowe należy przesyłać pod adres Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. Oferty można też składać w formie elektronicznej w formacie PDF na adres konkurs.kolumbarium@umciechanow.pl.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_wydzialow/Konkurs-na-KONCEPCJA-ARCHITEKTONICZNA-KOLUMBARIUM-NA-CMENTARZU-KOMUNALNYM-W-CIECHANOWIE/idn:421.html.

-Autorzy zwycięskiej koncepcji zostaną nagrodzeni. Organizator przewiduje w nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza.

red

Fot. UM Ciechanów