W ciechanowskim Starostwie o ekonomii społecznej

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które dotyczyło m.in. realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, projektu pod nazwą EkoZmiana – mazowieckie PES na zielonej drodze.

– Jednym z celów projektu jest podnoszenie wśród mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej, specjalistycznej i praktycznej wiedzy z obszaru ochrony środowiska naturalnego, transformacji energetycznej oraz zapobieganie negatywnym zmianom klimatu – informuje Starostwo. – Spotkanie otworzył starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, który przedstawił Powiatowego Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Adriana Brzozowskiego.

– Ekonomia społeczna jest podejściem do zarządzania gospodarką, która skupia się na równoważeniu celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W ramach ekonomii społecznej, firmy i organizacje działają na rzecz dobra społecznego poprzez tworzenie wartości dla społeczeństwa, włączając w to zatrudnienie osób wykluczonych z rynku pracy, promowanie zrównoważonego rozwoju i korzystanie z odpowiedzialnych praktyk biznesowych – czytamy na profilu FB ciechanowskiego Starostwa Powiatowego.

red

Fot. FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie