W Muzeum Romantyzmu o błogosławionej Matce Elżbiecie Róży Czackiej

We wrześniu tego roku w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie miała miejsce beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej. 28 listopada odbyło się kolejne spotkanie w „Saloniku Elizy” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jej poświęcone.

Matka Róża rozpoczęła  w 1908 r. działalność na rzecz osób niewidomych, uczyła alfabetu Braille’a i robót ręcznych, wspomagała materialnie biednych. Założyła schronisko dla niewidomych dziewcząt, z czasem powstał też dom dla niewidomych staruszek oraz warsztat pracy i nauki zawodu dla niewidomych mężczyzn. Zadaniem dzieła, które tworzyła było przywracanie godności osobom ociemniałym.

O beatyfikacji oraz o życiu Matki Róży pięknie opowiadała siostra Radosława ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Spotkanie tradycyjnie poprowadziła Zofia Humięcka, która w tym dniu otrzymała z rąk dyrektora Muzeum Nagrodę Zygmunta. Nagroda ta jest przyznawana corocznie m.in. za: wspieranie idei ochrony dziedzictwa rodu Krasińskich, rozpowszechnianie wiedzy o Zygmuncie Krasińskim, jego twórczości oraz o miejscu, w którym żył i tworzył – Opinogórze, a także pomoc w realizacji działań statutowych naszego Muzeum.

Kapituła Nagrody postanowiła w roku 2021 wyróżnić Zofię Humięcką m.in. właśnie za przygotowywanie i prowadzenie cyklicznych, salonikowych spotkań.

MR

Fot. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze/Michał Krzyżanowski