Ważna rola rodzin zastępczych

Zawodowe rodziny zastępcze będą dostawały większe wynagrodzenia – zdecydował zarząd powiatu ciechanowskiego.

W powiecie ciechanowskim istnieją 83 rodziny zastępcze, w tym 7 – zawodowych, które jednocześnie spełniają rolę pogotowia rodzinnego. Łącznie w rodzinach zastępczych w powiecie ciechanowskim wychowywanych jest 122 dzieci. – Rodziny zastępcze dają możliwość i szansę dzieciom pozostającym bez opieki rodziców by wychowywały się w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu, są skuteczną formą pomocy – uważają władze powiatu.

Z przedstawicielami rodzin spotkali się starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak, wicestarosta Stanisław Kęsik i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Karaś.

– To niezwykle trudna i odpowiedzialna praca, wymagająca nie tylko ogromnego zaangażowania i poświęcenia, ale przede wszystkim serca. Zarząd Powiatu podjął decyzję o podniesieniu wynagrodzeń dla rodzin zawodowych – komentowała pani starosta.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie