Ważne dla osób ogrzewających prądem gospodarstwa domowe

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. – Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi: 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie, 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Dodatek elektryczny nie przysługuje: gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną, gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła, osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wzór wniosku o dodatek elektryczny.

red