Widniej i bezpieczniej w Kaliszu

Dwie lampy solarne hybrydowe i trzy solarne oprawy uliczne zamontowano w Kaliszu, w gminie Regimin.

– Zadanie pn. „ Zakup oraz montaż lamp solarnych hybrydowych w m. Kalisz” wykonano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. Całość zadania to koszt ponad 23 tys. zł, w tym dotacja w ramach MIAS 2022 – 10 tys. zł – informuje Urząd Gminy w Regiminie. – Nowe oświetlenie znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa osób poruszających się po zmroku, poprawi wygląd estetyczny miejscowości oraz zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

Red

Fot. UG Regimin