Więcej pieniędzy dla stulatków

Na północnym Mazowszu żyje obecnie 37 stulatków, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc tzw. specjalne świadczenie honorowe. Najwięcej – dziewięciu – w powiecie ziemskim płockim i mieście Płocku. W powiecie ciechanowskim – jeden.

-Każdy stulatek otrzymuje specjalne świadczenie honorowe. Jego wysokość dla osób, które ukończą 100 lat od marca 2019 r. do lutego 2020 r., wyniesie 4 003,88 zł – informuje Piotr Olewiński, rzecznik regionalny ZUS.

Wraz z ukończeniem 100 lat seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego.

Od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. świadczenie honorowe przyznaje się w wysokości 3 731,13 zł brutto. Rok wcześniej było to 3 536,87 zł, dwa lata –  3 408,62 zł. Nowa kwota może sprawić seniorom jeszcze większą radość. Osoby, które ukończą 100 lat w okresie od marca 2019 r. do lutego 2020 r., będą otrzymywać do końca życia comiesięczne świadczenie w wysokości aż 4 003,88 zł.

-Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy ukończyć 100 lat. Nie trzeba składać wniosków ani formularzy, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. Świadczenie może przekazywać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W północnej części województwa mazowieckiego ZUS wypłaca je obecnie 37 osobom – informuje Piotr Olewiński.

Liczba stulatków otrzymujących świadczenie honorowe z ZUS w poszczególnych powiatach: 

 • 9 stulatków – powiat płocki (oraz Płock)
 • 6 stulatków – powiat ostrowski
 • 4 stulatków – powiat ostrołęcki (oraz Ostrołęka)
 • 4 stulatków – powiat wyszkowski
 • 3 stulatków – powiat makowski
 • 3 stulatków – powiat pułtuski
 • 2 stulatków – powiat mławski
 • 2 stulatków – powiat płoński
 • 2 stulatków – powiat sierpecki
 • 1 stulatek – powiat ciechanowski
 • 1 stulatek – powiat przasnyski

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego