Wiedzą jak dbać o środowisko. Zdobyli trzecią nagrodę

– Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie zajęła 3. miejsce w drugiej edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym „Ekocyrkularni” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a skierowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ciechanowska szkoła zdobyła nagroda w wysokości 3 tys. 500 zł. – Konkurs ma promować ideę gospodarki cyrkularnej, zgodnie z którą surowce powinny być wykorzystywane w obiegu zamkniętym tak długo, jak to możliwe. Dzięki temu produkcja odpadów jest minimalizowana, a surowce można wykorzystać ponownie. Ma to przyczynić się do racjonalnego korzystania z tych zasobów i tym samym ograniczyć negatywny wpływ produkcji na środowisko – informuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 – Tylko w ten sposób możemy realnie wpływać na nasze najbliższe otoczenie, a w dalszej perspektywie – na naszą planetę. Zainteresowanie konkursem i różnorodność zgłoszonych propozycji najlepiej świadczy o tym, że dzieciom i młodzieży proekologiczne rozwiązania nie są obce. Chcemy w ten sposób promować gospodarkę cyrkularną, która jest uważana za gospodarkę przyszłości – podkreśliła Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Do konkursu można było zgłaszać przeprowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, angażujące dzieci i młodzież oraz ich rodziny w działania proekologiczne i zachęcające do korzystania zasad gospodarki cyrkularnej w codziennym życiu. Do rywalizacji zakwalifikowało się 75 placówek: 28 przedszkoli, 36 szkół podstawowych i 11 szkół ponadpodstawowych.

Więcej (lista laureatów) na: https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/znamy-zwyciezcow-konkursu-ekocyrkularni.html

red

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/Ciechanowianie z trzecią nagrodą