Władze dla pożytku publicznego

Maciej Dariusz Kraszewski – przewodniczącym, Patryk Nieznański – wiceprzewodniczącym, a Olga Pabich – sekretarzem – są władze Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji.

Rada liczy 12 członków. Tworzą ją przedstawiciele organizacji pozarządowych: Katarzyna Michalska, Katarzyna Stawicka, Ilona Kowalska, Janusz Banaś, Maciej Kraszewski, Patryk Nieznański; przedstawiciele prezydenta Ciechanowa: Olga Pabich, Marzena Lentowszczyk, Renata Jeziółkowska i reprezentanci Rady Miasta Ciechanów: Agnieszka Kuźma, Karol Makijonko, Piotr Wojciechowski.

Fot. FB/CRDPP