Woda od ciechanowskich wiernych dla mieszkańców Zambii

Wierni z ciechanowskiej parafii pw. św. Piotra Apostoła ufundowali drugą studnię dla misji w zambijskim Mpunde prowadzonej przez misjonarza z diecezji płockiej ks. Adama Pergóła. – W ubiegłym roku w Zambii była ogromna susza. Woda jest tam rzeczą pierwszej potrzeby – powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej proboszcz parafii ks. kan. Sławomir Filipski.

Zebrano (do puszki w kościele i z części ofiar za udzielenie ślubu). „Nasza wdzięczność jest dla Waszej parafii tym większa, że jest to już druga studnia dla Mpunde. Parafianom dziękuję za wspierania inicjatyw Księdza Proboszcza, bo i modlitwa, i wsparcie finansowe są nieodzowne dla głoszenia Ewangelii i trosce o biednych ludzi w zambijskim buszu” – napisał ks. Adam Pergół.

– Misjonarz potwierdził również, że została już wybrana specjalistyczna firma, która wywierci studnię, zainstaluje pompę, natomiast finał inwestycji nastąpi po zakończeniu pory deszczowej, ponieważ obecnie drogi dojazdowe do kaplic i miasta stają się nieprzejezdne – podaje KAI. – Ufundowaliśmy tę studnię, bo wszyscy muszą pić. Woda jest w Afryce niezwykle ważna i potrzebna. W minionym roku była tam ogromna susza, stąd zbiory były słabe. Byłem kiedyś w tej misji, jest mi bliska i znam jej sytuację – powiedział agencji ks. kan. Sławomir Filipski.

O pierwszej zbiórce czytaj tutaj: ttps://www.ciechtivi.pl/ciechanowska-parafia-pw-sw-piotra-apostola-w-ciechanowie-ufundowala-studnie-w-afryce/

red

Fot. Diecezja Płocka