Wyrecytuj Norwida i wygraj nagrody

W ubiegły poniedziałek ruszył Powiatowy Konkurs Recytatorski z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

W bieżącej edycji poświęcony jest on twórczości Cypriana Kamila Norwida – patrona roku 2021 i przebiegać będzie pod hasłem: „Liryki Norwida”. Adresatami konkursu są: zgłaszani przez szkoły uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestnicy indywidualni w wieku 12-19 lat.

Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego, maksymalnie 10 minutowego filmiku, przedstawiającego recytację z pamięci dowolnego utworu Norwida. Filmy lub linki do filmów oraz kartę zgłoszeń i zgody należy do dnia 16 kwietnia br. przesłać na adres: konkurs@pbpciechanow.pl.

11 maja, podczas obchodów Tygodnia Bibliotek powołane przez Organizatora jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz 2 wyróżnień. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji uzyskać można w Regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie: http://www.pbpciechanow.pl oraz pod numerem telefonu: 23 672 28 99 oraz mailowo: im@pbpciechanow.pl.

Źródło: PBP