XII Europejskie Dni Dziedzictwa w Zespole klasztornym w Ratowie

„Ratowo – połączeniu dziedzictwem” pod takim hasłem nawiązującym do hasła ogólnopolskiego odbędą się XII Europejskie Dni Dziedzictwa w osiemnastowiecznym Zespole klasztornym w Ratowie. W programie przewidziano zwiedzanie zabytkowego kompleksu oraz tradycyjnie plenerowy piknik rycerski „Śladami Pawła z Radzanowa”.

Wydarzenie zainauguruje 11 września o godz. 9.30 msza św. w intencji mieszkańców Europy, bezpośrednio po której organizatorzy zapraszają na plenerowy piknik rycerski ”Śladami Pawła z Radzanowa”, podczas którego przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży, całych rodzin a także seniorów.

Motywem przewodnim wydarzenia jest symbolicznie postać chorążego płockiego Pawła z Radzanowa herbu Prawdzic, pierwszego znanego z imienia właściciela ziem ratowskich, którego gniazdem rodowym był Radzanów nad Wkrą, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1380 r. W programie pikniku, którego głównym celem jest przybliżany kultury rycerskiej, znajdzie się m.in. turniej konny, pokazy pojedynków rycerskich, gawędy o historii Ziemi Zawkrzeńskiej i Płockiej, warsztaty tańca średniowiecznego, zabawy dworskie i ludyczne. W opowieść o średniowiecznej kulturze zostaną też tradycyjnie wplecione scenki nawiązujące do późniejszych epok, sygnalizujące najważniejsze momenty dla historii Ratowa i okolic.

W ramach EDD będzie można ponadto zwiedzać z przewodnikiem ratowski kompleks o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej a w szczególności unikatowe rokokowe wnętrze kościoła pw. św. Antoniego, czerpiącego swe wzorce z fantazyjnego rokoka augsburskiego.

– W Ratowie, średniowiecznej osadzie, której okres rozkwitu rozpoczyna się w siedemnastym wieku, a która do dziś może poszczycić się wspaniałym rokokowym kompleksem klasztornym, w sposób szczególny czujemy się połączeni zarówno duchowym jak i materialnym dziedzictwem z naszymi przodkami, którzy w tym miejscu od wieków zawierzali Bogu losy swoje i Ojczyzny za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy w jego słynącym łaskami obrazie. – podkreśla rektor sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski, zapraszając do udziału w wydarzeniu.

Pierwsza pisemna wzmianka o Ratowie pochodzi z 1494 r. Osada jest wówczas własnością rycerza Pawła z Radzanowa herbu Prawdzic, potomka protoplasty rodu o takim samym imieniu, którego znamy jako pielgrzyma peregrynującego w 1380 r. do grobu św. Jakuba w Composteli i który sprawował ważne funkcje na dworze księcia Siemowita IV.

Do przełomowych momentów w historii Ratowa zaliczyć można również siedemnastowieczną wyprawę kasztelana Pawła Narzymskiego pod Wiedeń wraz ze słynącym łaskami obrazem św. Antoniego Padewskiego i związaną z nią fundację klasztoru, a także budowę w osiemnastowiecznym wieku murowanego konwentu, zachowanego do dziś wraz ze wspaniałym unikatowym rokokowym wyposażeniem wnętrza. Ziemia Radzanowska była również świadkiem walk w czasie Powstania Styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, I oraz II Wojny Światowej. Je wielowymiarowa i warta odkrywania przeszłość to fundament, na którym obecne pokolenia budują swoją przyszłość.