520 mln zł wypłaconych czternastek  dla emerytów i rencistów na Mazowszu

5 i 6 września 1,2 mln emerytów i rencistów otrzymało czternastą emeryturę o łącznej wartości 1,4 mld zł. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie 10,15 lub 20 września. W województwie mazowieckim w tych dniach dodatkową gratyfikację otrzymało 133 tys. uprawnionych na łączną kwotę 159 mln zł.

– Czternastkę wypłacamy już od 25 sierpnia. Wszystkie uprawnione osoby otrzymują ją wraz z świadczeniem głównym, w standardowym  terminie wypłaty swoich świadczeń. Do tej pory dla mieszkańców regionu wypłaciliśmy 523 mln zł dla 573 tys. emerytów i rencistów. W całym kraju dodatkowe świadczenie otrzymało  3,6 mln w łącznej kwocie  4,4 mld zł. Zdecydowana większość z nich, bo ok 73 proc. otrzymała świadczenia w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto. Kolejni uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie 10,15 lub 20 września  razem z bieżącą emeryturą lub rentą – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. Na pełną kwotę mogą jednak liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. Zatem na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Czternasta emerytura trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów, w tym 8,1 mln z ZUS. Przyznaje się ją z urzędu, to oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim ZUS wypłacił 1 mln. „czternastek” na łączną kwotę  blisko 1,156 mln zł. Pełną kwotę „czternastki” w regionie otrzymało wówczas 802 tys. osób.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego