Są pieniądze na usuwanie azbestu i edukację ekologiczną

Osiem samorządów z powiatu ciechanowskiego otrzyma ponad 352 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie azbestu oraz edukację ekologiczną.

Umowy w tej sprawie podpisano we wtorek (6 września) w Klubie Senior + w Lekowie, gm. Regimin. Dzięki dofinansowaniu pokryte zostaną koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Materiał WFOŚiGW w Warszawie

Wsparcie w wysokości ponad 202 tys. zł trafi do miasta Ciechanów oraz gmin: Grudusk, Opinogóra Górna, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Glinojeck oraz Regimin. – Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdementowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych – informuje biuro prasowe Funduszu.

Gminy Grudusk, Sońsk, Gołymin – Ośrodek otrzymają po 35 tys. zł – tj. dofinansowanie w 100 proc. Po 70 proc. dofinansowania otrzymają Ciechanów (dofinansowanie w kwocie 35 tys. zł), Opinogóra Górna (33 tys. 532 zł, 81 gr, Regimin (14 tys. zł.). Gmina Glinojeck otrzyma 14 tys. 660 zł 64 gr – 29,09 proc. kosztów operacji.

Umowa z Gołyminem-Ośrodkiem

– Dzięki temu, że w tej chwili gminy otrzymują dotację na usuwanie azbestu to już wkrótce na tych dachach będzie można instalować panele fotowoltaiczne, które będą wytwarzały energię elektryczną – powiedział obecny w Lekowie poseł PiS Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. – Nie ukrywam, że zależy nam, aby jak najszybciej uruchomić z Krajowego Planu Odbudowy kolejne środki na usuwanie azbestu.

Umowa z Sońskiem

Prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka przypomniał, że od 2018 roku Fundusz przekazał mazowieckim samorządom ponad 40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym roku zaplanowano na ten cel kolejne 6 mln 800 tys. zł.

Umowa z Glinojeckiem

Fundusz dofinansuje również budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Regiminie. Gmina otrzyma na ten cel 70 tys. zł dotacji. Tyle samo dostanie powiat ciechanowski na budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. – Tworzenie ścieżek edukacyjnych w małych miejscowościach ma szczególne znaczenie.  Dzięki nim dzieci i młodzież mają styczność z edukacją ekologiczną w ciekawej i przystępnej formie – powiedziała obecna w Lekowie poseł PiS Anna Cicholska.

red

Fot. FB Mariola Kołakowska