Z Sejmiku Mazowieckiego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Konrad Wojnarowski, radny wojewódzki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Został na to stanowisko powołany w ostatni piątek (12 stycznia) przez premiera Donalda Tuska.

– Zostałem powołany na stanowisko wiceministra Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To dla mnie wielkie zobowiązanie. Dziękuję za zaufanie Pani Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Panom Premierom Donald Tusk Władysław Kosiniak-Kamysz – napisał w mediach społecznościowych.

– Urzędowanie rozpoczynam od wniesienia do gabinetu dwóch flag 🇵🇱🇪🇺. Poczucie przynależności do wspólnoty oraz wynikające z niej prawa i obowiązki są wielką wartością, którą należy pielęgnować. Przed nami dobry czas dla Polski – poinformował na FB dzisiaj.

Jak czytamy na stronie mazovia.pl – Konrad Wojnarowski urodził się w 1989 r. “Jest absolwentem prawa i stosunków międzynarodowych oraz MBA – zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną. Ukończył również studia doktoranckie. Obronił rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej: nauki prawne, pt. „Klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa krajowego”, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Korei Południowej, gdzie ukończył półroczny program języka i kultury koreańskiej w Instytucie Języka Koreańskiego Yeungnam University.

Jest członkiem zespołu ds. przygotowania opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. „Zalecenia KR dla władz lokalnych i regionalnych dotyczące pomyślnego opracowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020”.

Ambasador Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu. Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym pełni funkcję wiceprezesa zarządu wojewódzkiego oraz członka rady naczelnej. Od lat związany z samorządem województwa – od 2018 roku jako radny, od 2023 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kieruje również pracami Komisji Budżetu i Finansów. Interesuje się sportem oraz kulturą koreańską. Wolny czas lubi spędzać z najbliższymi oraz oglądając dobry film”.

Konrad Wojnarowski jest trzecią osobą związaną z subregionem ciechanowskim, która znalazła się w nowym rządzie. Pozostała dwójka to Marcin Kierwiński (PO) – minister spraw wewnętrznych i administracji, poseł z okręgu nr 16 (płocko-ciechanowskiego) oraz Marta Cienkowska – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pochodząca z Ciechanowa, związana z Polską 2050.

Przejście Konrada Wojnarowskiego do rządu oznacza, że zwalnia się mandat w Sejmiku Wojewódzkim. Powinien go objąć Grzegorz Gańko, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, który otrzymał najwięcej głosów w ostatnich (2018 r.) wyborach do Sejmiku, spośród tych kandydatów PSL, którym nie udało się zdobyć mandatu. Jeśli on odmówi – następna jest ciechanowianka Elżbieta Szymanik, szefowa powiatowego PSL oraz wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

red

Fot. FB Konrada Wojnarowskiego