Zabytkowy dworzec będzie zrewitalizowany

– Dworzec kolejowy w Gąsocinie przejdzie kompleksową przebudowę uwzględniającą zabytkowy charakter budynku – poinformowały PKP S.A.

Przed dworcem o znaczeniu tej inwestycji mówili: członek zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. Rafał Zgorzelski, wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik oraz starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

– Przebudowa dworca kolejowego w Gąsocinie jest finansowana ze środków własnych PKP S.A. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gąsocin” będzie odpowiedzialna firma MAPLE sp. z o.o. z Katowic. Następnie, po zakończeniu tych prac, ogłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia inwestycji to 2026 rok – informują Polskie Koleje Państwowe S.A.

red

Fot. Marek Szyperski